uTalk language logo

Učte sa latinčinu

Latinčina bola jazyk, ktorým hovorili Rimania naprieč bývalou Rímskou ríšou. Je koreňom mnohých európskych jazykov a latinské pojmy sa bežne používajú v medicíne, vede, práve a biológii. Hovorená klasická latinčina v tejto aplikácii bola nahraná absolventmi britskej Oxfordskej univerzity na základe historických dôkazov o tom, ako bola niekedy hovorená. Oni tiež predstavili moderné slová v latinčine ako lietadlo 'aeria navis', ktoré sa prekladá ako vzdušná loď.

Učte sa latinčinu s uTalk
Planet Earth

Kde sa jazykom hovorí?

Vatican City

People Talking

Počet hovorcov

NA

Family Tree

Jazyková rodina

Indo-European

Italic

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

Zábavné fakty — Latinčina

Slová, ktoré pochádzajúce z latinčiny, zahŕňajú napríklad "eg", ktoré je skratka pre "exempli gratia" - napríklad, "atď." "et cetera" pre 'a tak ďalej', "vice versa" pre 'naopak'.

Bankomaty vo Vatikáne zobrazujú latinské slová "deductio ex pecunia" - dostupné na výber hotovosti.

"Mám vlka za ušami", auribus teneo lupum- bolo populárne hovoriť v starovekom Ríme popisovať zložitú situáciu.

Rímsky číselný systém (I = 1, II = 2, III = 3, IV = 4 atď.) sa stále používa.

Viac ako 30 miliónov ľudí začalo hovoriť novým jazykom vďaka uTalk

Treasure

Viac ako 2500 slov a fráz, cez 60+ tém pokrývajúcich každodenné situácie

Native Speakers

Praktizujte a porovnajte svoju výslovnosť s rodenými hovorcami

Games

Učenie hrou je zábavné a intuitívne