uTalk language logo

Učte sa ukrajinčinu

Ukrajinský jazyk, známy ako українська мова, je úradným jazykom na Ukrajine. Ďalších asi 10 miliónov hovorcov žije v iných častiach sveta, vrátane Ruska, USA a Kanady. Na Ukrajine sa ukrajinčina hovorí väčšinou na západe a v centre, pričom na juhu a východe sa všeobecne hovorí rusky. Hlavné mesto, Kyjev, bolo väčšinou rusky hovoriace, ale dnes je ukrajinčina všeobecne tiež hovorená a oficiálne značky a oznámenia sú v ukrajinčine.

Učte sa ukrajinský jazyk s uTalk
Planet Earth

Kde sa jazykom hovorí?

Ukrajina

People Talking

Počet hovorcov

40 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indo-European

Slavic

East Slavic

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

Zábavné fakty — Ukrajinčina

Ukrajinčina je tretím najkrajším jazykom na svete podľa súťaže v Paríži v roku 1934.

Najčastejšie používané písmeno v ukrajinskom jazyku je 'П' (P), celé vety môžu byť napísané iba slovami začínajúcimi písmenom "P"!

Slovo "škaredé" je 'уродливый' - urodlivyy - v ruštine, ale podobné znejúce slovo 'vродливий' - vrodlivyy - je "pekný" v ukrajinčine.

Viac ako 30 miliónov ľudí začalo hovoriť novým jazykom vďaka uTalk

Treasure

Viac ako 2500 slov a fráz, cez 60+ tém pokrývajúcich každodenné situácie

Native Speakers

Praktizujte a porovnajte svoju výslovnosť s rodenými hovorcami

Games

Učenie hrou je zábavné a intuitívne